Časté dotazy

1. Kreslíte také portréty lidí?

Bohužel ne, specializuji se pouze na kresbu zvířat. Zvířata miluji a jejich tvorba je pro mě srdeční záležitostí.

2. Jak si můžu objednat kresbu?

V menu najdete záložku Ceník a Jak objednat, prosím o jejich přečtení. Potom mě můžete kontaktovat na e-mailovou adresu ivana.pekarova.art@gmail.com

3. Jak má vypadat ideální referenční fotografie?

Nejlépe se mi pracuje s fotografiemi, na kterých je zvíře zachyceno v úrovni jeho očí, ideálně z poloprofilu. Pokud nevíte, která fotka je nejlepší, klidně jich můžete zaslat více a ráda vám poradím, která se pro portrét hodí nejlépe. Je nutné si uvědomit, že kvalita fotografie má obrovský vliv na výsledek kresby.

4. Je nutné fotit zvířata spolu, pokud chci na jeden formát více hlav?

Není, stačí zaslat jednotlivé snímky a já z nich udělám koláž. Určitě se vás ještě před zahájením kresby zeptám, jestli jste s kompozicí spokojení.

5. Posíláte kresby na dobírku?

Neposílám. Jedná se o zakázkovou práci a bohužel se umělcům často stává, pokud tedy  nevyžadují zálohy a platby předem, že je lidé po dokončení zakázky začnou ignorovat a nemají o vyzvednutí kresby zájem.

6. Jaké výtvarné pomůcky používáte?

Kreslím pastelkami Faber Castell Polychromos, Derwent Lightfast, Caran d'Ache Pablo a Luminance na papír Fabriano disegno 4 smooth. Někdy používám jako podklad PanPastel. Samozřejmě při kresbě používám i další doplňkové potřeby jako keramický nožík, gumy, ořezávátka, fixativ, atd.

7. Jak si můžu kresbu pověsit?

Kresbu si můžete nechat profesionálně zarámovat nebo si můžete koupit klasický rámeček v IKEA/OBI. Případně si můžete pořídit tzv. clip rám + černý papír na podklad, samolepící růžky do alb a černou fixu. Myslím, že výsledek je velmi elegantní a menší formát 20x30 cm se tím opticky zvětší.

8. Jak dlouho trvá tvorba jedné kresby?

Na jedné kresbě strávím 20 až 30 hodin, záleží na technice, formátu, počtu hlav a náročnosti předlohy.

9. Jak dlouho dopředu si mám kresbu objednat?

Čekací doba se může různit, záleží na počtu zakázek před vámi. Ideální je ale objednat aspoň 3 až 4 měsíce dopředu. Pokud máte v plánu dát někomu kresbu jako vánoční dárek, doporučuji objednat klidně už na konci léta.

10. Je možné na portrétu vynechat něco, co se mi nelíbí?

Samozřejmě. Často při kreslení vynechávám kovové obojky, můžou totiž působit rušivě.

FAQ

1. Do you also draw portraits of people?

Unfortunately not, I specialize only in animal drawings. I love animals and drawing them is a matter of the heart for me.

2. How can I order a drawing?

In the menu you will find How to order and Pricing, please read it. Then write me - e-mail address ivana.pekarova.art@gmail.com

3. What should an ideal reference photo look like?

I work best with photographs in which the animal is captured at eye level, ideally from a half-profile. If you don't know which photo is the best, feel free to send more and I'll be happy to advise you on which one is best for the portrait. It is necessary to realize that the quality of a photograph has a huge influence on the result of the drawing.

4. Is it necessary to take photos of animals together if I want more heads for one format?

No, just send individual photos and I'll make a collage of them. I will definitely ask you before I start your drawing if you are satisfied with the composition.

5. What art materils do you use?

I draw with Faber Castell Polychromos, Derwent Lightfast, Caran d'Ache Pablo and Luminance pencils on Fabriano disegno 4 smooth paper. Sometimes I use PanPastel as a base layer. My other favourite tool is ceramic knife/slice tool.

6. Do you provide mounting and framing?

No, I don't. Mounting and framing is up to you. You can get your drawing professsionally framed or you can buy a nice frame in a local shop. Alternatively, you can buy a so-called clip board + black paper for the background, self-adhesive corners for albums and a black marker. I think the result is very elegant and a smaller format (20x30 cm) will be optically enlarged.

7. How long does it take to create one drawing?

I spend 20 to 30 hours on one drawing, depending on the technique, format, number of heads and complexity of a reference photo.

8. How long in advance should I order a drawing?

The waiting time may vary, depending on the number of commissions in front of you. However, it is ideal to order at least 3 to 4 months in advance. If you plan to give someone a drawing as a Christmas present, I recommend ordering at the end of the summer.

© 2020 Ivana Pekařová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!